Có 1 kết quả:

cấn
Âm Nôm: cấn
Tổng nét: 21
Bộ: thuỷ 水 (+18 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一丶一一一丨フ一一丨丨一丨フ一一一丨一
Unicode: U+24132
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cấn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cấn nước