Có 1 kết quả:

xên
Âm Nôm: xên
Tổng nét: 9
Bộ: hoả 火 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶ノ一一丨一
Unicode: U+241E3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

xên

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xên đường