Có 1 kết quả:

sốt
Âm Nôm: sốt
Unicode: U+24220
Tổng nét: 10
Bộ: hoả 火 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶フ一一一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nóng sốt