Có 1 kết quả:

ngún
Âm Nôm: ngún
Unicode: U+24258
Tổng nét: 11
Bộ: hoả 火 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶丶一一一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngún

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lửa ngún