Có 1 kết quả:

lốm
Âm Nôm: lốm
Unicode: U+242AD
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Hình thái: ⿰广
Nét bút: 丶ノノ丶丶一ノ一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lốm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lốm đốm