Có 1 kết quả:

nấu
Âm Nôm: nấu
Unicode: U+242F7
Tổng nét: 13
Bộ: hoả 火 (+9 nét)
Nét bút: 丶ノノ丶一一一ノ丶一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nấu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nấu ăn