Có 1 kết quả:

đốt
Âm Nôm: đốt
Unicode: U+242FF
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶一丨丨フ丨丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đốt đèn; bị ong đốt