Có 1 kết quả:

kíp
Âm Nôm: kíp
Unicode: U+24300
Tổng nét: 13
Bộ: hoả 火 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶ノフフ一一丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

kíp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

súng kíp