Có 1 kết quả:

nấu
Âm Nôm: nấu
Tổng nét: 14
Bộ: hoả 火 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶一ノ一一フノ丶一丨丶
Unicode: U+24347
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nấu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nấu ăn