Có 1 kết quả:

sắng
Âm Nôm: sắng
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶丶フ一一フ丶フ丨
Unicode: U+2434E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sắng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sốt sắng