Có 1 kết quả:

thoái
Âm Nôm: thoái
Tổng nét: 15
Bộ: hoả 火 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一ノ丨丶一一一丨一丶ノノ丶
Unicode: U+24350
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

thoái

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoái (nhúng nước sôi)