Có 5 kết quả:

loàloáloènhoànhoè
Âm Nôm: loà, loá, loè, nhoà, nhoè
Unicode: U+24376
Tổng nét: 15
Bộ: hoả 火 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶丨フ一丨一フフ丶丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/5

loà

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sáng loà

loá

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

loá mắt

loè

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

sáng loè

nhoà

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

xoá nhoà

nhoè

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bị nhoè ra