Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+24686
Tổng nét: 11
Bộ: ngưu 牛 (+7 nét)
Hình thái: ⿲
Nét bút: ノ一丨一フ丨一ノ丨フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bưng bê