Có 2 kết quả:

mangmường
Âm Nôm: mang, mường
Unicode: U+247BD
Tổng nét: 9
Bộ: khuyển 犬 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフノ一丨丨丶一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

mang

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

con mang con nai

mường

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mường tượng