Có 1 kết quả:

ngáo
Âm Nôm: ngáo
Tổng nét: 17
Bộ: khuyển 犬 (+14 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノフノ一ノ丨フ一一一ノ丶一丨一ノ丨
Unicode: U+248AB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngáo

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con ngáo, ngáo ộp