Có 2 kết quả:

buavua
Âm Nôm: bua, vua
Unicode: U+24930
Tổng nét: 9
Bộ: ngọc 玉 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一一丨一一ノ丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

bua

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

phân bua

vua

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vua quan