Có 1 kết quả:

vòng
Âm Nôm: vòng
Unicode: U+24951
Tổng nét: 10
Bộ: ngọc 玉 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一丨一丶一フフノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vòng cổ