Có 1 kết quả:

trống
Âm Nôm: trống
Tổng nét: 17
Bộ: điền 田 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一フノ一丨一丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+24CE2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trống mái