Có 2 kết quả:

khờsi
Âm Nôm: khờ, si
Tổng nét: 10
Bộ: nạch 疒 (+5 nét)
Hình thái: ⿸
Nét bút: 丶一ノ丶一丨一フ一フ
Unicode: U+24D76
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

khờ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

khờ khạo, khù khờ

si

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

si mê; ngu si