Có 1 kết quả:

phau
Âm Nôm: phau
Tổng nét: 12
Bộ: bạch 白 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨フ一一一丨一ノフフノ
Unicode: U+24F75
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phau

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trắng phau