Có 1 kết quả:

vỏ
Âm Nôm: vỏ
Unicode: U+24FCD
Tổng nét: 8
Bộ: bì 皮 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フノ丨フ丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vỏ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vỏ bào, vỏ chai