Có 1 kết quả:

vỏ
Âm Nôm: vỏ
Unicode: U+24FED
Tổng nét: 12
Bộ: bì 皮 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フノ丨フ丶一丨フ一一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vỏ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vỏ cây