Có 1 kết quả:

trộm
Âm Nôm: trộm
Unicode: U+25089
Tổng nét: 15
Bộ: mẫn 皿 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一フ丨フ丶一ノフノ丶丨フ丨丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trộm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trộm cướp