Có 1 kết quả:

thiếu
Âm Nôm: thiếu
Tổng nét: 9
Bộ: mục 目 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一フ丨一一
Unicode: U+25128
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

thiếu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thiếu thiếu