Có 1 kết quả:

ngủ
Âm Nôm: ngủ
Tổng nét: 9
Bộ: mục 目 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨フ一
Unicode: U+2512C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngủ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngủ say, ngủ ngon