Có 1 kết quả:

nhớn
Âm Nôm: nhớn
Tổng nét: 10
Bộ: mục 目 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一丨フ一一一
Unicode: U+25143
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhớn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhớn nhác