Có 1 kết quả:

thức
Âm Nôm: thức
Tổng nét: 11
Bộ: mục 目 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一一丨一フ丶
Unicode: U+2515E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thức

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thức đêm