Có 1 kết quả:

chợp
Âm Nôm: chợp
Tổng nét: 11
Bộ: mục 目 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨一ノフ丶
Unicode: U+2517F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

chợp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chợp mắt