Có 1 kết quả:

đoái
Âm Nôm: đoái
Tổng nét: 12
Bộ: mục 目 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一丶ノ丨フ一ノフ
Unicode: U+2519F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đoái

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đoái hoài; đoái thương