Có 1 kết quả:

dòm
Âm Nôm: dòm
Unicode: U+251A1
Tổng nét: 12
Bộ: mục 目 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶一フ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dòm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dòm ngó; ống dòm