Có 1 kết quả:

ngớp
Âm Nôm: ngớp
Tổng nét: 11
Bộ: mục 目 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一丨フ丨ノフ丶
Unicode: U+251B9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngớp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trông ngớp, mgơm ngớp lo sợ