Có 1 kết quả:

dấu
Âm Nôm: dấu
Unicode: U+251BA
Tổng nét: 12
Bộ: mục 目 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一丨フノフ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dấu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dấu diếm, dấu kín