Có 1 kết quả:

quàu
Âm Nôm: quàu
Tổng nét: 12
Bộ: mục 目 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨丶一ノ丶丶
Unicode: U+251BF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quàu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quàu quạu