Có 1 kết quả:

màng
Âm Nôm: màng
Tổng nét: 11
Bộ: mục 目 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨丨丶一フ
Unicode: U+251C0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

màng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mắt kéo màng