Có 1 kết quả:

trố
Âm Nôm: trố
Tổng nét: 12
Bộ: mục 目 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一ノ丨丶一一丨一
Unicode: U+251C1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trố

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trố mắt