Có 1 kết quả:

nhõi
Âm Nôm: nhõi
Unicode: U+251FC
Tổng nét: 13
Bộ: mục 目 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一ノ丨フ一一ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhõi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhòm nhõi