Có 1 kết quả:

nhớn
Âm Nôm: nhớn
Tổng nét: 14
Bộ: mục 目 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一丨フ丶ノ一丨ノ丶
Unicode: U+25235
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhớn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhớn nhác