Có 1 kết quả:

đui
Âm Nôm: đui
Tổng nét: 16
Bộ: mục 目 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨一ノ丨丶一一一丨一
Unicode: U+25296
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đui

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đui mù