Có 1 kết quả:

trông
Âm Nôm: trông
Tổng nét: 16
Bộ: mục 目 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一丶一フノフ一一一一丨一
Unicode: U+2529B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trông

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trông mong