Có 1 kết quả:

chớp
Âm Nôm: chớp
Tổng nét: 16
Bộ: mục 目 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨一丶ノ一一丨ノフ丶
Unicode: U+2529D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

chớp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chớp mắt