Có 1 kết quả:

trộm
Âm Nôm: trộm
Tổng nét: 19
Bộ: mục 目 (+14 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一一丨フ一丨フノ一一丨フ丨丨一
Unicode: U+25308
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trộm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhìn trộm