Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+255B8
Tổng nét: 18
Bộ: thạch 石 (+13 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨ノ丶ノ丨フ一一ノフフ丶一ノ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nặng oè cổ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nặng oé cổ