Có 2 kết quả:

hoạvạ
Âm Nôm: hoạ, vạ
Unicode: U+25611
Tổng nét: 7
Bộ: kỳ 示 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ丨丶一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

hoạ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

tai hoạ

vạ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn vạ; tai bay vạ gió