Có 1 kết quả:

cặp
Âm Nôm: cặp
Unicode: U+25765
Tổng nét: 8
Bộ: hoà 禾 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cặp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cặp kè