Có 1 kết quả:

cấy
Âm Nôm: cấy
Unicode: U+2577D
Tổng nét: 9
Bộ: hoà 禾 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶一丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cấy

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cấy lúa, cầy cấy