Có 1 kết quả:

bông
Âm Nôm: bông
Unicode: U+257CC
Tổng nét: 11
Bộ: hoà 禾 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶一丨丨ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bông

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bông vải