Có 1 kết quả:

mạ
Âm Nôm: mạ
Unicode: U+25882
Tổng nét: 16
Bộ: hoà 禾 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶丶一ノ一丨ノ丶一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mạ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lúa mạ, mộng mạ