Có 1 kết quả:

chứa
Âm Nôm: chứa
Tổng nét: 16
Bộ: hoà 禾 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶丶丶一一丨一ノ丨フ一一
Unicode: U+258B3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chứa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chứa đựng, chứa chấp; chất chứa; nhà chứa