Có 1 kết quả:

trồng
Âm Nôm: trồng
Tổng nét: 17
Bộ: hoà 禾 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨ノ丶一丨丨ノ一丨フ一一丨一一
Unicode: U+258D1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trồng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trồng trọt