Có 1 kết quả:

giỗ
Âm Nôm: giỗ
Tổng nét: 18
Bộ: hoà 禾 (+13 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨ノ丶ノ丶一丨フ一一丨丨丶フ丶丶
Unicode: U+258D2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giỗ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giỗ chạp